Lehetőségek

Óvodánk a Nevelési – Pedagógiai Programban megjelölt tevékenységek és a hitre nevelés mellett (mely fő profilunk) az érdeklődő, tehetséges gyermekek számára ovi-focit szervez, valamint lehetőséget biztosít a sakk játékos megszerettetésére, néptáncon való részvételre, klasszikus balettre heti két alkalommal, zeneovira, úszásra. Külön hangsúlyt fektetünk a komplex iskolai előkészítésre. A gyermekek beszédfejlődését szükség esetén logopédus, és beszédfejlesztő pedagógus segíti. A szabadtéri tevékenységek az óvoda kertjében, vagy tanulmányi sétákon valósulnak meg.

Heti rend

A heti rend szervezése a tevékenységek változatos biztosításával, az óvodapedagógusok módszertani szabadságának lehetőségeivel valósul meg.
 • Hét eleji lelki útravaló
 • Lelki percek
 • Mindennapos mozgás
 • Mozgás
 • Mozgásos játék
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Külső, teremtett világ tevékeny megismerése
 • Verselés, mesélés
 • Matematikai tartalmú tapasztalatok

Napirend

A Szent Miklós Óvoda hagyományait, a helyi adottságokat és az itt dolgozó óvodapedagógusok attitűdjét is figyelembe véve rugalmasan valósítjuk meg a szervezeti és időkereteket.

07:00 - 12:00-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Szabad játék, párhuzamosan is tervezett, differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.

Lelki percek-hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése.

Mindennapos, frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás (teremben, tornateremben vagy szabadban).

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten szervezett formában.

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn.

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Étkezés előtti ima.

Tízórai (középső és nagycsoportban folyamatosság óvodapedagógusi igény szerint).

Étkezés utáni ima.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Tevékenységekben megvalósuló tanulás:

 • verselés, mesélés
 • ének, zene, énekes játék gyermektánc
 • rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
 • mozgás
 • a teremtett világ tevékeny megismerése
 • matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

12:00 - 15:00-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Pihenés.

15:00 - 17:30-ig

Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés).

Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.